Biuro rachunkowe Synergia s.c. Zuzanna Woźniak, Agnieszka Rajter
48-300 Nysa, ul. Łukasińskiego 6/1
tel. 77 454 90 57, 535 930 335, 535 595 779
 

Usługi księgowe


Powiększenie

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe,

w skład których wchodzą:

  • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • Reprezentowanie klienta w urzędach
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
  • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
  • Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
  • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-36, PIT-36L
  • Sporządzanie sprawozdań określonych przez odpowiednie przepisy do Głównego Urzędu Statystycznego