Biuro rachunkowe Synergia s.c. Zuzanna Woźniak, Agnieszka Rajter
48-300 Nysa, ul. Łukasińskiego 6/1
tel. 77 454 90 57, 535 930 335, 535 595 779
 

ZUS i płace


Powiększenie

Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa płac. Nasze biuro rachunkowe prowadzi profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS.

W skład tej usługi wchodzi:

  • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
  • Przygotowanie świadectw pracy
  • Przygotowywanie umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy;
  • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
  • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
  • Przygotowanie deklaracji ZUS
  • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS
  • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
  • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych